اخبار

اهمیت کاربرد نانو در صنعت آب

اهمیت کاربرد نانو در صنعت آب

آب یکی از ضروری ترین عناصر حیات بر روی زمین است و اگرچه بیش از ۷۰ درصد از سطح کره زمین با آب پوشیده شده است اما کمتر از ۳ درصد از آن آب شیرین می باشد.

ادامه مطلب